+48 690 855 555

 22 350 78 06

  +48 690 855 555

Wszelkie prawa zastrzeżone  Dotacjusz Sp. z o.o.

- polityka prywatności -

  22 350 78 06

Dotacjusz Sp. z o.o.

 

ul. Humańska 8/4, 00-789 Warszawa

  biuro@dotacjusz.pl

  Kontakt z nami  

▬  Jesteśmy tutaj  

Zakres i koszt prac remontowych (pow. domu 120 m2):

 

 • Wymiana pieca na pompę ciepła 22.000 PLN
 • Wymiana stolarki okiennej 16.000 PLN
 • Wymiana instalacji C.O. 14.000 PLN
 • Docieplenie elewacji oraz poddasza 33.000 PLN
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej 22.000 PLN

 

Suma kosztów: 107.000 PLN

 

Korzyści wynikające z Programu Czyste Powietrze:

 

 • Dotacja w kwocie do 79.000 PLN
 • Dodatkowe wsparcie finansowe (ulga termomodernizacyjna) ok. 6.000 PLN
 • Możliwość sfinansowania kosztów remontu (przy podstawowym lub podwyższonym poziomie Dotacji) specjalnym Kredytem Czyste Powietrze z ratą od 903 PLN
 • Roczna oszczędność w kosztach ogrzewania nawet 6.000 PLN
 • Wzrost wartości nieruchomości do 30%

  Przykład  

Zadzwoń

Bezpłatna konsultacja

 

Zadzwoń do nas i sprawdź ile możesz zyskać!

Poznasz kwotę przysługującej Tobie dotacji, dowiesz się jakie dodatkowe finansowanie możesz otrzymać oraz omówimy z Tobą zakres i koszt planowanego remontu.

 • Doradztwo w optymalizacji parametrów wniosków o Dotację i kredyt.

 • Oszczędność w kosztach kredytu (całkowite koszty kredytów potrafią się różnić nawet trzykrotnie).

 • Maksymalizacja poziomu wsparcia z Dotacji i innych programów.

 • Pomoc w realizacji wszystkich czynności formalnych, do których właściciel nieruchomości jest zobowiązany.

 • Fachowe i terminowe wykonanie prac remontowych.

 • Oszczędność czasu wymaganego na realizację wszystkich kolejnych czynności.

 • Właściwe skoordynowanie realizacji przedsięwzięcia, dzięki doświadczeniu fachowców z dwóch branż tj. finansowej i budowlanej.

 

Ryzyka, których unikniesz:

 

 • Zaniżenie wysokości możliwej Dotacji.

 • Zablokowanie możliwości dotowania kolejnych prac remontowych.

 • Odmowa wypłaty części lub całości Dotacji po wykonaniu prac modernizacyjnych.

 • Utrata możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

 • Utrata możliwości uzyskania kredytu Czyste Powietrze na całość przedsięwzięcia.

  Co zyskasz?  

Nasze konsultacje są bezpłatne!

Pomożemy Tobie uzyskać maksymalny poziom dotacji oraz przygotujemy kosztorys remontu.

 

Nasz zespół to grupa fachowców, posiadających wieloletnie doświadczenie w branży finansowej oraz budowlanej.

Remontujemy i budujemy zapewniając jednocześnie finansowanie 100% kosztów inwestycji ze środków pochodzących z Dotacji oraz Specjalnych Produktów Bankowych.

Cechuje nas kompleksowość obsługi oraz gwarancja i odpowiedzialność za cały proces inwestycji.

 

Pozyskiwanie finansowania i realizacja remontu przez jedną wyspecjalizowaną w takim działaniu firmę, daje pewność realizacji planów zgodnie z przyjętymi założeniami.

Współpracując z nami unikniesz wielu potencjalnych problemów.

Nie będziesz martwił się o terminy realizacji kolejnych etapów remontu, jakość wykonanych prac, czy rozliczenie wydatkowania uzyskanych Dotacji i Kredytów Bankowych przed Bankami i Instytucjami udzielającymi Dotacji.

Nasze usługi są kompleksowe, co oznacza dla Ciebie oszczędność czasu i pieniędzy.

 

Dotacje oraz Remont w jednym miejscu!

  O nas  

  Tabela dotacji  

 • Poziom Podstawowy (na podstawie oświadczenia wnioskodawcy) – dochód roczny wnioskodawcy za ostatni rozliczony rok nie może przekroczyć 100 000 zł.

 

 • Poziom Podwyższony (konieczne jest przedłożenie zaświadczenia o dochodzie z gminy) – przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie może przekroczyć:

        - 1 564 zł w gosp. wieloosobowym

        - 2 189 zł w gosp. jednoosobowym

 

 • Poziom Najwyższy (konieczne jest przedłożenie zaświadczenia o dochodzie z gminy) – przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie może przekroczyć:

        - 900 zł w gosp. wieloosobowym

        - 1 260 zł w gosp. jednoosobowym

        - lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego

 

Przy poziomach Podwyższonym i Najwyższym przychód wnioskodawcy z pozarolniczej działalności gospodarczej za

rok wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć odpowiednio 30-krotności i 20-krotności minimalnego

wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku

poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie (czyli odpowiednio 84 000 zł i 56 000 zł).

  Poziomy dofinansowania - kryteria dochodowe  

 • Zaliczka na pokrycie max. 50% kosztów termomodernizacji  (za pośrednictwem wfośigw, gminy lub przez portal gov.pl, opcja dostępna dla II oraz III wariantu dofinansowania).

 

 • Dotacja stanowiąca refundację poniesionych kosztów termomodernizacji (za pośrednictwem wfośigw, gminy lub przez portal gov.pl).

 

 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (za pośrednictwem Banku, opcja dostępna dla I oraz II wariantu dofinansowania).

 

 • Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z Kredytu Czyste Powietrze – finansowanie uzupełniające, mające na celu pokrycie kosztów termomodernizacji (preferencyjne warunki finansowania, dostępne w wybranych bankach, finansowanie dostępne dla I oraz II wariantu dofinansowania).

▬  Formy Finansowania  

Ile?

 

Dotacja może zostać przyznana do kwoty:

- 30 000 zł dla Podstawowego poziomu dofinansowania

- 37 000 zł lub 47.000 zł (przy prefinansowaniu) dla Podwyższonego poziomu dofinansowania

- 69 000 zł lub 79.000 zł (przy prefinansowaniu) dla Najwyższego poziomu dofinansowania

Na co?

 

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 

Dla kogo?

 

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych, lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą (maksymalnie 2 lokale w budynku).

 

▬  Zasady Programu  

Zasady Programu

Wysokość Dotacji

Czyste Powietrze

Dotacjusz